M1980 Soviet Army Telnyashka

  • $24
Qty:  
  • Weight
    1 kg
  • SKU
    SKU70
M1980 Soviet Army Telnyashka
  • Size
    XS (35", 31-3/4"), S (38", 32-1/4"), M (42", 32-3/4"), L (46", 33-1/4"), XL (50", 33-3/4")